ویدئویی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که مجری یکی از برنامه‌های صدا و سیما را نشان می‌دهد که از یک مهمان برنامه می‌پرسد: «این لباس چوپانی چیست؟» و مهمان جواب می‌دهد: «این لباس کاوه آهنگر و نماد آزادی از ...