رئیس دفتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا از شناسایی عاملان توهین به رئیس جمهور خبر داد. در راهپیمایی سالگرد ۲۲ بهمن در اصفهان چند موتورسوار شعار "مرگ بر روحانی" سر داده بودند. ...