کازان برای مسافران ایرانی عازم روسیه شهر کمتر شناخته‌ شده‌ای است. هرچند این شهر به تنهایی یکی از جاذبه‌های اصلی کشور روسیه است اما به زحمت می‌توان در جمع‌های دوستانه، فردی را یافت که از سفر به کازان و دیدنی‌های ...