جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ و نشست گروه هفت، در روز جمعه اول اسفند (۱۹ فوریه) تلاش کرد به جهانیان چهره متفاوتی از آمریکا و سیاست‌های آن را نشان دهد. او پیرامون بسیاری مسائل، از ...