وزیر خارجه آلمان در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام از ایران خواست، اکنون که از سوی آمریکا پیام‌های مثبتی برای نجات توافق اتمی می‌رسد از فرصت به‌دست آمده استفاده کند و برجام را زنده نگه دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، ...

سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که قصد دارند با تحت فشار گذاشتن این آژانس، روابط و همکاری‌های ایران با این ...