مبارزه دشواری بین اتحادیه اروپا و ترکیه برای حفظ توافقنامه پناهجویی ۱۸ مارس ۲۰۱۶ آغاز شده است. یک روز پس از آنکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مورد "توافقنامه شکننده پناهجویی" ترکیه و اتحادیه اروپا با اورزولا فون ...