ستاد امنیت ملی اسرائيل دوشنبه (۲۹ مارس) به شهروندان این کشور توصیه کرد که از مسافرت به امارات و سایر کشورهای منطقه خودداری ورزند. به نظر نهاد حفاظت از امنیت ملی اسرائيل شهروندان این کشور نباید از دبی و ابوظبی ...