باتوجه به تعطیلی موقت مراکز عرضه خدمات جنسی در آلمان به دلیل شیوع کرونا در این کشور، گروهی از نمایندگان بوندستاگ (پارلمان آلمان) خواستار ممنوعیت تن‌فروشی (روسپی‌گری) و ارائه برنامه‌هایی حمایتی برای کمک به کارگران جنسی در راه تغییر شغل شده‌اند. این ...