انفجار مین مغناطیسی در خودروی حامل دو نفر از کارکنان بانک مرکزی افغانستان، سرنشینان و راننده خودرو را به کام مرگ فرستاد. یما سیاوش، مجری سابق تلویزیون خصوصی طلوع که مشاور روابط عمومی این بانک بود، جزو کشته‌شدگان است. انفجار صبح ...