جوزپ بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از تصمیم رهبری تهران مبنی بر تعلیق موقت بازرسی‌های ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز داشت. بورل گفت: «ما همچنان ایران را فرامی‌خوانیم به تمام اقداماتی ...