یک شرکت بیمه در انگلستان به نام Direct Line با انجام پژوهشی بر اساس آرای ۲۰۰۰ کارشناس ساخت اتومبیل در داخل و خارج از انگلستان، چشم اندازی را درباره آینده کارگاه‌های تعمیر اتومبیل ترسیم کرد. به گزارش خودروتک به ...