خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: اردوان مجیدی پژوهشگر و فعال تعلیم و تربیت در بخش هشتم یادداشت‌های ریشه‌یابی مشکلات تحول تعلیم و تربیت نوشت: در سلسله یادداشت‌هایی، به ریشه‌یابی مشکلات نظام تعلیم و تربیت و ارائه راهکارها می‌پرداختیم. این ...