تعلیق موقت فدراسیون جودو جمهوری اسلامی به بازی‌های قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ در توکیو پایتخت ژاپن بازمی‌گردد. روز چهارشنبه ۲۶ شهریور دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش (CAS) در لوزان برای رسیدگی به پرونده ایران تشکیل جلسه داد. جمهوری اسلامی برای جلوگیری ...