مشاور پزشکی ورزشی فدراسیون فوتبال می‌گوید تیم‌ها و مربیان از برگزاری تمرینات گروهی و جلسات فنی خودداری کنند و این مسائل را به صورت فردی و در منزل انجام دهند. به گزارش ایسنا، برگزاری مسابقات فوتبال در لیگ برتر، لیگ ...