حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به آمار جهشی ابتلا به کرونا،  خواستار رسیدگی به قصور حسن روحانی در جلوگیری نکردن از سفرهای نوروزی شده است. او در این ...