تظاهرات علیه "بی‌عدالتی اجتماعی" و "خشونت پلیس" روز شنبه ۱۵ آذر (۵ دسامبر) در دهها شهر فرانسه برگزار شد. این تظاهرات در پاریس به درگیری شدید میان معترضان و پلیس انجامید و چندین خودرو توسط معترضان به آتش کشیده شد. ...

در بسیاری از شهرهای آلمان همانند دیگر شهرهای اروپایی روز شنبه ۱۷ خرداد (ششم ژوئن) تظاهرات وسیعی علیه نژادپرستی و در حمایت از اعتراضات ضدنژادپرستانه در آمریکا برگزار شد. برلین، پایتخت آلمان و شهرهای گوناگون دیگر این کشور صحنه تظاهرات ...