امروز شنبه ۱۱ مرداد (یکم اوت) مرکز شهر برلین شاهد راه‌پیمایی افرادی بود که با اقدامات دولتی علیه ویروس کرونای جدید (سارس‌کوو-۲) مخالفند. به گفته سخنگوی پلیس برلین، حدود ۲۰ هزار نفر از سراسر آلمان برای شرکت در این حرکت اعتراضی ...