روز شنبه اول فوریه، رئیس جمهور عراق، محمد توفیق علاوی، وزیر سابق ارتباطات و سیاستمدار ۶۵ ساله را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. برهم صالح ۲۹ ژانویه به پارلمان اولتیماتوم داده بود که تا سه روز بعد گزینه مورد ...