اسرائیل با بحرانی روبرو شده که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. بر اساس نتایج رسمی انتخابات هیچ کدام از احزاب نتوانسته‌اند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. تشکیل دولت ائتلافی نیز با مشکلات زیادی روبروست. در ...