به گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، این کمیته روز پنجشنبه در نشستی به ریاست محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله، آخرین تحولات مربوط به موضوع فلسطین و پرونده آشتی ملی و تلاش های سیاسی برای دفاع از حقوق ملت ...