محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی چنان ابعادی دارد که برای دیگر کشورها کارساز است، اما ملت ایران "با قدرت و بزرگی" آنها را پشت سر میگذارد. به گزارش ...