به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  فارس،شرکت توزیع برق تهران در پاسخ به خبر درج شده با موضوع تماس‌ شرکت‌های برق مناطق برای قطع برق واحدهای تجاری توضیحاتی ارائه کرد. تعامل مکفی با مشترکان پایتخت در خصوص دریافت هزینه‌های برق با ...