کارمندان ارتش و شرکت‌های دولتی صنایع حساس و همچنین مقامات مهم دولتی چین حق ندارند از خودروهای برقی سازنده شرکت آمریکایی تسلا در آینده استفاده کنند. دلیل آن نگرانی چین از انتقال اطلاعات مربوط به امنیت ملی این کشور به ...