نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، اسرائیل را مسئول ترور محسن فخری‌زاده، رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و یکی از شخصیت‌های کلیدی برنامه‌های هسته‌ای ایران معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس ...