امانوئل مکرون با ارسال یک نامه به فاینانشال تایمز به مقاله‌ای پاسخ داده است که در وب سایت این روزنامه منتشر شده اما بعداً از آنجا حذف شده است. در مقاله این روزنامه بریتانیایی از سیاست مکرون در فرانسه  در قبال ...