گروه تروریستی "خلافت اسلامی" (داعش) همچنان به وارد آوردن ضربات مرگبار در گوشه و کنار جهان تواناست. آخرین عملیات این گروه در شهر ساحلی پالما در موزامبیک روی داد، که در آن میادین بزرگ گازی تأسیس شده است. در این ...