قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از رفع چالش‌ تردد دانشجویان عراقی و همچنین دانشجویان خارجی در کشور خبر داد و گفت: علاوه بر آن در کمیسیون همکاری‌های علمی و فناوری، تشکیل سازمان حمایت از همکاری‌های علمی به ...