وزیران خارجه آلمان و فرانسه مقاله مشترک خود را با این توضیح آغاز کرده‌اند که اروپا و آمریكا به توافق تازه‌ای نیاز دارند که هسته اصلی آن سازگاری همکاری دوجانبه با تحولات جهانی باشد.  آنها در این راستا تصریح کرده‌اند: ...