پس از چهار سال آشفته، دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روز چهارشنبه هفته آینده (۲۰ ژانویه) پایان می‌یابد. میراث او شاید بیش از هر رئیس‌جمهوری دیگری ایالات متحده را قطبی کرد. نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو نشان می‌دهد در حالی که ...