ایسنا/مرکزی رییس هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت: در هفته اخیر مواردی از تخلفات تبلیغاتی توسط نامزدها مشهود بود که به مراجع قانونی اعلام شد. سعید فرخی امروز پنجشنبه 24 بهمن ماه در حاشیه برگزاری جلسه هیات بازرسی انتخابات استان ...