عیسی کلانتری معضل اصلی ایران در زمینه محیط زیست را سهم بالای دستگاه‌های دولتی و حکومتی در تخریب آن عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، سه‌شنبه ۱۸ خرداد در ...