جو بایدن وارد کاخ سفید شد جو بایدن در حالی که مسیری کوتاه را همراه با همسرش پیاده طی کرد در میان فریادهای "زنده‌باد پرزیدنت" وارد کاخ سفید شد. او و جیل بایدن، بانوی اول آمریکا از میان صفوف نظامیان ...