خبرگزاری رویترز به نقل از نماینده ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، از تمایل کمپانی‌های مستقر در سوئیس به مشارکت در کانال ارسال اقلام انساندوستانه به ایران خبر می‌دهد. کانال بشردوستانه موسوم به شتا SHTA که زیر نظر خزانه‌داری آمریکا ...