دولت آمریکا روز پنجشنبه ۸ آبان (۲۹ اکتبر) چندین شرکت مستقر در ایران، چین و سنگاپور را به دلیل خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران و نقش واسطه‌گری در این زمینه هدف تحریم‌های سختگیرانه خود قرار داد. پنج روز مانده ...