واکسن داخلی یا وارداتی؟ این محمل تازه‌‌ موافقت ‌و مخالفت‌های جناحی و بحث‌های سیاسی- امنیتی در ایران است. جواد عرف، معاون سیاسی وزیر کشور می‌گوید ایجاد حواشی و دوگانه‌سازی از خرید یا تولید واکسن کرونا یکپارچگی کشور و انسجام ملی را هدف گرفته و باید ...