پارلمان اتحادیه اروپا بویژه با توجه به اوضاع در قبرس شمالی خواستار برخورد سخت با ترکیه شده است. در قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه ششم آذر (۲۶ نوامبر) با اکثریت بالا در پارلمان تصویب شد، نمایندگان "تحریکات" و "اقدامات غیرقانونی" دولت ...