به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در هجدهمین دوره آموزشی، تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور  گفت: شعار دوره‌ آموزشی جهاد اکبر(عدالت‌خواهی ساختارمند، برای اقتصاد توانمند) بسیار ...