جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، پنج شنبه سوم ژوئن فرمانی اجرایی صادر کرد که بر اساس آن انجام معاملات و خرید اوراق بهادار۵۹ شرکت چینی ممنوع خواهد بود. این شرکت‌ها در زمینه‌های دفاعی یا تکنولوژی کنترل و نظارت فعالیت می‌کنند. به گفته وزارت خزانه‌داری ...