دولت ایالات متحده آمریکا با اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر در سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران در این باره نوشت: «اقدامات امروز ...