در شرایطی که شماری از کشورها و همچنین میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار رفع تحریم‌های ایران از سوی ایالات متحده آمریکا شده‌اند، آمریکا چتر تحریمی خود را علیه ایران و نیروهای وابسته به این کشور در ...