گروهی از اهالی تئاتر، متشکل از اعضای هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر و نمایندگان هیات مدیره انجمن‌های گوناگون صبح یکشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها پیش از این تجمع بیانیه‌ای در رابطه با ...