روز شنبه ۱۴ نوامبر، هوادارانی که در فریدام پلازا (قصر آزادی) در نزدیکی کاخ سفید جمع شده بودند، شعار می‌دادند: «چهار سال دیگر... . ما ترامپ را می‌خواهیم.»  حامیان سرسخت ترامپ در این تظاهرات، گروه راست افراطی "پراد بویز"، طرفداران تئوری ...