خرید و فروش املاک یکی از عرصه‌های اصلی پدیده پول‌شویی در آلمان به شمار می‌آید. روزنامه "تاگس‌اشپیگل"، چاپ برلین، به نسخه‌ای از گزارش "واحد اطلاعات مالی" درباره سال ۲۰۱۹ دست یافته است. در این گزارش آمده است که موارد مشکوک ...