سایپا پس از مدت‌ها یک خودرو جدید را درحضور رئیس جمهور ایران معرفی کرد. این خودرو یک محصول مینی کراس اوور است که اسم آن اعلام نشده است اما خصوصیت‌های مشترکی با دیگر محصول سایپا با نام رهام دارد.در واقع ...