به گزارش خبرنگار تجسمی خبرگزاری فارس، رضا بدالسماء از اساتید نگارگری اخیراً تابلویی زیبا از شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده خلق کرده و آن را «مسیر ظهور» نامیده است. یک نسخه چاپی (ادیشن) از این تابلو توسط فرزندان شهدا به فرزندان ...