توییتر اضافه‌کردن توضیحات هشداری درباره اخبار جعلی و تئوری‌های توطئه در رابطه با ویروس کرونا را که در این شبکه منتشر می‌شوند و نیز نشانه‌دار کردن آنها را آغاز کرده است.   دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید یوئل راث و نیک ...