بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خبرگزاری رویترز توانسته آن را ببیند، ایران سانتریفوژهای پیشرفته‌ای را در تاسیسات زیرزمینی نطنز نصب کرده است. در گزارش آژانس آمده که جمهوری اسلامی قصد دارد این تاسیسات را گسترش دهد. آژانس ...

سایت "نورنیوز" نزدیک به شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش کوتاهی از "شناسایی" هویت عامل اختلال در سیستم برق نطنز خبر داده است. اخبار و اظهاراتی ضدونقیض درباره علت حادثه نطنز در رسانه‌های ایران بازتاب یافته است. در ...

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از انفجاری در یک نیروگاه اسلام‌آباد در استان اصفهان خبر داده است. مدیر نیروگاه یادشده علت انفجار را پوسیدگی ترانسفورماتور ذکر کرده و گفته است که سانحه تلفاتی نداشته است. بر اثر حادثه یادشده که نیمروز یکشنبه ...