به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در پی تغییر و تحولات در حوزه سیاسی و بین‌المللی اثر معکوس قیمتی بازار ملک در رفتار فروشندگان نمایان شد. طی یکی، دو روز اخیر، بازار مسکن با تأثیرپذیری زودهنگام از نتیجه انتخابات ریاست ...