سایت "انصاف‌نیوز" پای صحبت سعید حجاریان نشسته است. موضوع بر سر بی‌اعتمادی مردم است. گفت‌وگویی که با نقل گفته‌ای از سعید حجاریان با عنوان "مردم کارگری در کویت را به شهروندی ایران ترجیح می‌دهند" منتشر شده است. حجاریان در این ...