در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) منتشر شد، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به سه نکته اساسی که می‌تواند در جلوگیری از گسترش پاندمی کووید۱۹ موثر باشد اشاره کردند. آنها ضمن یادآوری از اهمیت محدودیت‌ها در پیش‌گیری ...